Selecteer een pagina
Afgelopen dinsdag is Rob Arts op 65-jarige leeftijd plotseling overleden. Rob is, tot zijn afscheid na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, ruim 20 jaar raadslid namens het CDA geweest in de gemeente Bergen. Hij was nog steeds plaatsvervangend commissielid.

Rob was tijdens zijn raadslidmaatschap onder andere voorzitter van de commissie samenleving en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Zijn stijl van voorzitten -met de nodige humor- werd door velen gewaardeerd.

Naast zijn politieke activiteiten en werkzame leven als docent heeft Rob veel tijd en energie gestoken in het verenigingsleven in Afferden, waaronder HRC’27 en de realisatie van De Alverman 2.0.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.
Bestuur, leden en fractie van CDA Bergen