Selecteer een pagina
In de eerste begroting van de coalitie CDA-PK en VVD na de gemeenteraadsverkiezingen is het coalitieprogramma vertaald naar concrete activiteiten. Het coalitieprogramma is een programma op hoofdlijnen met ruimte, ook voor oppositiepartijen, om zaken in te brengen. Ik ben blij met de constructieve opstelling van oppositiepartij Dorpsbelangen door middel van een zestal moties tijdens de raadsbespreking. Vijf van die moties konden na geringe aanpassing de steun van het CDA en andere partijen krijgen. Dat is een groot winstpunt.

Namens het CDA heb ik een pleidooi gehouden om (1) de regels voor particulieren en bedrijven om te voorzien in hun eigen (zonne)energie te verruimen (2) het eerdere burgerinitiatief om de komportaalborden ook van een dialectplaatsnaam te voorzien, uit te werken in een voorstel aan de raad en (3) extra budget beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Heymanspark in Afferden zodat de wensen van burgers meer gehonoreerd kunnen worden. Deze drie punten worden nader uitgewerkt en komen terug voor besluitvorming.

Als de positieve sfeer in de gemeenteraad aanhoudt gaan we samen vast meer bereiken. Mooi!

Jacob Knoops
CDA fractievoorzitter Bergen-Lb.