NAAR EEN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN ‘DE FLAMMERT’

Gemeente ontzorgt ondernemers

In november gaven wethouder Antoon Splinter (CDA) van de gemeente Bergen en dijkgraaf Patrick van der Broek van Waterschap Limburg het startschot voor de afkoppeling van het regenwater op het riool van industrieterrein de Flammert. Inmiddels zijn de laatste 4 hectare aan verharde oppervlakten en daken van bedrijfsgebouwen gerealiseerd. De aanpak van dit project is redelijk uniek doordat de gemeente alle werkzaamheden rondom het ontkoppelen van het regenwater onder het motto van 'ontzorgen van de ondernemer' als één project heeft opgepakt.

De afkoppeling van het regenwater op het riool vormt een belangrijke speerpunt van de gemeente Bergen om de gevolgen van hevige regenval in het kader van klimaatveranderingen op te vangen. Een andere aspect vormt de transitie van de energiehuishouding in de gemeente naar minder verbruik en meer duurzame opwekking. De gemeente Bergen heeft op dat terrein de ambitieuze doelstelling uitgesproken in 2030 duurzaam te willen zijn. Om dat te bereiken heeft wethouder Splinter het initiatief genomen om volgens het concept ‘ontzorgen van de ondernemer’ het initiatief te nemen om zonnepanelen te realiseren op de uitgestrekte daken die bedrijventerrein De Flammert heeft.