EEN GEZONDE ZOMER!

Ruim twee jaar geleden is de brede coalitie van CDA, PK en VVD van start gegaan. Ik vond het best een spannend experiment. Nu we over de helft van deze bestuursperiode zijn durf ik te concluderen dat met deze nieuwe manier van samenwerken goede resultaten worden behaald.

De realisatie van het Energielandgoed Wellsmeer ligt op schema. De externe accountant liet zich onlangs positief uit over de financiŽle huishouding en de beheersing van de kosten van de jeugdzorg. De gemeente is de corona-crisis tot dusverre goed doorgekomen en heeft een reserve aangelegd om tegenvallers te kunnen bekostigen.

Ondertussen wordt stevig geÔnvesteerd in de openbare infrastructuur volgens een meerjarenplan. Een CDA-wens die in de praktijk daadwerkelijk wordt waargemaakt. Ik geniet er van te zien dat op vele plaatsen in onze gemeente wegen en straten worden opgeknapt of compleet worden vernieuwd.

Na de zomervakantie bespreken we in de gemeenteraad de woningbouwplannen voor al onze dorpen.  Een mooie uitdaging om daar samen vaart in te brengen. Ik heb er zin.

Voor nu wens ik iedereen een gezonde zomer toe!

Jacob Knoops

CDA-fractievoorzitter Bergen-Lb.