GEMEENTE BERGEN GAAT MEER WERK MAKEN VAN WONINGBOUW
Het college van B&W moet meer werk maken van woningbouw in de gemeente Bergen, met hoge prioriteit voor Nieuw Bergen omdat daar nauwelijks nog plannen voorradig zijn. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is blij met de steun die hij kreeg van VVD en PK voor de uitgangspunten die hij in de gemeenteraad formuleerde voor het woningbouwbeleid van de gemeente Bergen: 'We hebben hiermee heldere lijnen uitgezet. Het is nu aan het college van B&W om de plannen waar te maken. Daar zullen we op toezien'. CDA raadslid Koen Jacobs kreeg unanieme steun voor zijn voorstel om de criteria om in aanmerking te komen voor een starterslening te verruimen. 'Hierdoor krijgen meer mensen en vooral ook jongeren de mogelijkheid zich in onze gemeente te huisvesten' stelt Jacobs tevreden vast.

12 november 2019

WONINGBOUW IN DE GEMEENTE BERGEN

Omdat de gemeenteraad nog geen duidelijke koers had voor de ontwikkeling van de woningbouw in onze gemeente heb ik tijdens de begrotingsbeschouwing een aantal voorstellen gedaan :

1) Het CDA wil naar een beheerste ontwikkeling van de woningbouw in al onze dorpen gebaseerd op een woonbehoefteonderzoek met daarbovenop een plus, afhankelijk van de omstandigheden in de woningmarkt.

2) Voor Nieuw Bergen zijn nauwelijks nog bouwplannen beschikbaar. Het CDA wil dat, vanwege de grote woonbehoefte, met prioriteit aan nieuwe plannen gewerkt wordt.

3) Het CDA wil dat bezitters van eigendommen met een bouwtitel in de bestemmingsplannen, worden gestimuleerd werk te maken van hun bouwplannen om zo te voorzien in de behoefte die er is in alle dorpen.

4) Het CDA wil dat de gemeente actief gronden gaat aankopen om woningbouw mogelijk te maken.

Deze voorstellen kregen brede steun in de gemeenteraad. Het college van B&W heeft beloofd voortvarend hiermee aan de slag te zullen gaan. Het CDA zal daar nadrukkelijk op toezien. Zo bouwen we samen aan een beter Bergen!

Jacob Knoops, CDA fractievoorzitter, 13 november 2019