BOUWEN IN WELLERLOOI

De gemeente Bergen is van plan om binnenkort aan de Vliespas/Gielenkamp in Wellerlooi circa 12 kavels uit te geven voor vrijstaande woningen, tweekappers en als daar behoefte aan is rijwoningen. Het voornemen is om nadrukkelijk ook starters en senioren een mogelijkheid te bieden om hier hun woonwensen te realiseren.

Dat antwoord heeft het CDA ontvangen na herhaaldelijk aandringen om vaart te maken met de verkaveling van het al bestaande gemeentelijke woningbouwplan in Wellerlooi. CDA-raadslid John Cornelissen is blij met de bouwmogelijkheden die er binnenkort in Wellerlooi zullen zijn. Tegelijkertijd is hij kritisch over de voortgang die gemaakt wordt met het gemeentelijk woningbouwprogramma: ‘Er zijn momenteel geen gemeentelijke bouwkavels meer te koop in Wellerlooi, Well en Nieuw Bergen terwijl uit onderzoek blijkt dat er wel behoefte is aan bouwmogelijkheden. Tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar heeft het CDA een aantal uitgangspunten geformuleerd met als doel meer vaart te krijgen in de woningbouwplannen in onze gemeente. De gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd en het college van B&W heeft aangegeven hier mee aan de slag te gaan. Sinds dat moment heeft de gemeenteraad niets meer gehoord.’

Inmiddels heeft verantwoordelijk wethouder Lia Roefs aangegeven de raad nog voor de zomervakantie te zullen bijpraten middels een presentatie over het gemeentelijk woningbouwprogramma.