WEBSITE GEMEENTE BERGEN WORDT AANGEPAST VOOR GEHANDICAPTEN

Het college van B&W is voornemens om de internetsite van de gemeente toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Door toevoegingen als bijvoorbeeld een voorleesfunctie gaat de website voldoen aan het VN verdrag ‘Rechten voor personen met een handicap’. Dat antwoordt heeft de gemeenteraad gekregen naar aanleiding van vragen van de CDA fractie.

Toegang tot het internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarbij gaat het vooral om de bruikbaarheid van de aangeboden diensten en informatie door mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid. De aanpassingen van de website zullen geleidelijk aan worden doorgevoerd zodat de website in de loop van 2018 volledig voldoet aan het VN verdrag.