GEMEENTE BERGEN HELPT VERENIGINGEN MET NIEUWE WET

De gemeente Bergen gaat deze week nog alle verenigingen informeren over de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) waaraan verenigingen moeten voldoen. De besturen van verenigingen die als vrijwilliger een bestuursfunctie vervullen mogen er op rekenen dat zij door de gemeente voor bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd blijven.

Die toezeggingen heeft het college van B&W gedaan in reactie op vragen van CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops in de laatstgehouden raadsvergadering en eerder gestelde schriftelijke vragen.

‘Verenigingen zijn van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. De vrijwilligers in de besturen van de verenigingen verdienen ondersteuning bij de invoering van de ingewikkelde wettelijke verplichtingen waar ze mee te maken krijgen’ hield Knoops de gemeenteraad voor. Hij gaf aan geschrokken te zijn van de signalen van verenigingen die niet op de hoogte waren van de nieuwe wetgeving. Zijn betoog voor hulp aan de verenigingen kreeg steun van alle politieke partijen.

Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De vrijwilligers/besturen van de verenigingen in onze gemeente zullen te maken krijgen met deze nieuwe wettelijke bepalingen.

Een belangrijk onderdeel van de WBTR waar voor 1 juli 2021 aan voldaan moet worden is de persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Voorheen waren bestuurders en toezichthouders ook al aansprakelijk maar de wet is strenger geworden.

 

 

Zojuist de digitale raadsvergadering afgesloten. Blij met de steun van alle politieke partijen en het college van B&W voor mijn pleidooi om onze verenigingen te ondersteunen bij de invoering van een ingewikkelde wet. De vrijwillige bestuursleden van de verenigingen blijven door de gemeente kosteloos verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid. Een nuttige vergadering dus!

Jacob Knoops