SCHADEVERGOEDING WATEROVERLAST AGRARIňRS

 

CDA pleit voor een reŽle vergoeding van de geleden schade

Onlangs gaf fractievoorzitter Rolf Krijnen van KERN een interview op Maaslandradio over de verhoging van de pachtprijzen voor agrariŽrs die grond pachten van de gemeente Bergen. Vanwege schade die veel agrariŽrs hebben gehad als gevolg van de wateroverlast in het voorjaar van dit jaar pleit de fractie KERN ervoor de pachtprijsverhoging niet door te voeren. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops laat in een reactie weten niets te voelen voor dit voorstel: ĎDe agrarische sector is en blijft van groot belang voor de economie in onze gemeente. Het CDA in de Tweede Kamer pleit daarom voor een reŽle vergoeding van de geleden waterschade. Helaas wordt die schadevergoeding tot op heden geblokkeerd door de regeringspartijen VVD en PvdA. Het eenmalig niet doorvoeren van de landelijk bepaalde pachtverhoging als tegemoetkoming voor de geleden waterschade zoals KERN voorstelt klinkt sympathiek, maar is het niet. Het is een schijntje in verhouding tot de geleden schade. Bovendien profiteren daar alleen de agrariŽrs van die grond pachten van de gemeente. Het CDA vindt dat onrechtvaardig. AgrariŽrs die als gevolg van de waterschade tijdelijk in financiŽle problemen komen kunnen zich voor hulp melden bij de gemeente. Dat geldt voor alle agrariŽrs of ze nu grond pachten van de gemeente of niet.í