VERLAGING EIGEN BIJDRAGE WMO

Mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betalen een eigen bijdrage. Deze bijdrage is nu zo hoog dat sommige mensen daardoor zorg gaan mijden omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het CDA heeft hier onlangs vragen over gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zorg mijden is een ongewenste ontwikkeling. ‘Het kan niet zo zijn dat mensen noodzakelijke zorg niet krijgen omdat ze deze niet kunnen betalen’ stelde CDA fractievoorzitter Jacob Knoops eerder. B&W is nu van plan aan de raad een voorstel en een besluit voor verlaging van de eigen bijdrage voor te leggen. Dit kan onder andere door het percentage van het inkomen dat meetelt voor het bepalen van de eigen bijdrage te verlagen. Knoops: ‘Goed dat deze problematiek zo voortvarend wordt opgepakt’.

.