CDA WIL VARKENSSTAL SIEBENGEWALD SANEREN

‘Intensieve veehouderij hoort niet thuis binnen de bebouwde kom. De Hei in Siebengewald is de enige plek in de gemeente Bergen waar dit wel het geval is. Ik vind dat aan die ongewenste situatie een einde gemaakt moet worden. Dat is in het belang van de mensen die overlast ondervinden en ook in het belang van het imago van de agrarische sector ’ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.

Aan de Gochsedijk in Siebengewald is een varkensbedrijf gevestigd. Om te kunnen blijven voldoen aan alle milieuwetgeving moet de eigenaar van de varkensstal investeren in een luchtwasinstallatie. Een dergelijke investering is economisch gezien alleen rendabel als er meer dieren gehouden kunnen worden. Om meer dieren te kunnen houden is het noodzakelijk een nieuwe stal bij te bouwen. Omdat de aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet heeft de gemeente Bergen ondanks bezwaren vanuit de buurt, de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente moet berusten in de ontstane situatie. Het CDA heeft in de raadsvergadering van gisteravond een motie ingediend die het college van B&W oproept de mogelijkheid van sanering van het varkensbedrijf te onderzoeken en een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Knoops: ‘Het saneren van een dergelijk bedrijf is geen gemakkelijke opgave. Gelet op de grote belangen is het onzeker of dit gaat lukken. Belangrijk is dat de politieke wil er is om een oplossing mogelijk te maken’