EEN UITGEBALANCEERDE TOERISTISCHE ONTWIKKELING

Met jaarlijks 2,8 miljoen dagrecreanten en 357.000 overnachtingen is de vrijetijdssector een wezenlijk onderdeel van de gemeentelijke economie. Dat is belangrijk. Ondernemers moeten immers gewoon geld verdienen en onze inwoners hebben belang bij werkgelegenheid in de toeristische sector.

Uit cijfers blijkt dat de gemiddelde besteding van dagrecreanten in onze gemeente relatief laag is. Daarnaast is de werkgelegenheid in de sector de afgelopen jaren afgenomen. Er is dus ruimte voor verbetering en er zijn volop kansen. Met onder meer de uitbreidingen bij ít Leukermeer zal het aantal overnachtingen toenemen. Een grotere uitdaging is het om de vele dagrecreanten meer te laten besteden in onze gemeente. Dat vraagt om innovatieve en investerende ondernemers en een gemeente die passende ideeŽn actief stimuleert en faciliteert.

Het CDA is voor een uitgebalanceerde ontwikkeling waarbij toerisme bijdraagt aan de leefbaarheid in onze dorpen zonder afbreuk te doen aan natuur, landschap en het woongenot voor onze inwoners. Zowaar een hele mooie uitdaging. Het door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie biedt hiervoor volop mogelijkheden.

Laten we trots zijn en blijven op onze prachtige woon- en leefomgeving!

John Cornelissen