Verder bouwen aan onze toekomst!

 

We staan er goed voor! Mosaique, het nieuwe hart van onze gemeente Bergen, is nog dit jaar klaar. Maaspark Well is net in uitvoering; de komende jaren bouwen we aan een toeristische omgeving van hoge kwaliteit. Het dal van de Heukelomse beek wordt op de schop genomen; landbouw, natuurontwikkeling en recreatie gaan daarbij samen! De N271, de Rijksweg, wordt de etalage van onze gemeente met de ovonde en de pleisterplaatsen; we nodigen iedereen uit om bij ons binnen te komen!

Het zijn allemaal ontwikkelingen waarbij de ondernemers kansen krijgen om ervan te profiteren. Met de focus op “Ondernemen  met de Natuur” werkt het CDA aan het scheppen van banen. Toerisme is economie, we moeten er samen beter van worden!

 

Het fietspad van Siebengewald naar Afferden gaan we aanleggen. Veiligheid staat daarbij voorop; vandaar dat het CDA ook wil investeren in wegenonderhoud en een goede openbare verlichting. We maken daar dit jaar onderhoudsplannen voor en stellen geld beschikbaar.

 

Het CDA wil ervoor zorgen dat mensen, die het moeilijk hebben, worden ondersteund. De gemeente krijgt daarin een belangrijke taak. Het mag niet zo zijn dat mensen tussen wal en schip raken!

 

De verenigingen en de accommodaties in de dorpen zijn van levensbelang voor de leefbaarheid. Dat onderkent het CDA en wil daarin investeren. Alleen dan zijn wij in staat om de kernen leefbaar te houden, zodat het voor jong en oud plezierig is om er te wonen. Dit lukt alleen als we samenwerken! Het CDA wil investeren in de lokale netwerken, waardoor mensen zich gesteund voelen om voor elkaar te zorgen. Niet te lang blijven praten over participatie; gewoon gaan beginnen……..en we doen met elkaar al heel veel!

 

Naast een goed voorzieningenniveau vindt het CDA het belangrijk dat in alle kernen woningen gebouwd worden. Met name voor de starters maken wij ons sterk!

Zo worden er binnenkort woningen gebouwd aan de Melingstraat in Afferden en op de Lammerskamp in Well. Het CDA is voorstander van een royale starterslening, waardoor het gemakkelijker is voor starters om de financiering van de woning rond te krijgen.

 

Het CDA vindt dat de inwoners van de kernen heel goed zelf weten welke ontwikkelingen gewenst zijn. Er zijn natuurlijk zaken die op gemeentelijk niveau afgesproken moeten worden, maar wij gaan de uitdaging aan om zelfsturing in de dorpen te belonen. We gaan graag met u het gesprek daarover aan, want  ……….   leefbaarheid maak je samen!

 

Jacob Knoops

Lijsttrekker CDA afdeling Bergen Lb