CDA BEZOEKT ’T LUUKSKE IN WELLERLOOI

De CDA afdelingen van Bergen, Gennep en Mook & Middelaar hebben op woensdag 13 september jl. een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan multifunctioneel centrum  ’t Luukske in Wellerlooi.  Periodiek afstemmingsoverleg wordt door de CDA afdelingen gecombineerd met een werkbezoek. Tijdens dit interessante werkbezoek zijn de CDA-ers door voorzitter Maurice Bergmans van ’t Luukske geďnformeerd over het traject dat heeft geleid tot de  totstandkoming van dit prachtige project, waarmee zichtbaar is gemaakt waar een klein dorp groot in kan zijn. In het fors gerenoveerde en uitgebreide gebouw bevinden zich o.a. de school, sporthal, gemeenschapshuis, groepsaccommodatie, centrale keuken en vergaderfaciliteiten. Voor de financiële totstandkoming van dit project heeft het bestuur gebruik gemaakt van diverse fondsen. Verder heeft inkoop van materialen op uiterst slimme wijze plaatsgevonden, waardoor de kosten beperkt zijn gebleven. Om de betrokkenheid van haar inwoners bij het project te vergroten heeft ook een crowdfundingsactie plaatsgevonden. Maar liefst 80 % van de in totaal circa 1.200 inwoners uit Wellerlooi heeft hieraan meegedaan. Dit zegt iets over het draagvlak voor dit plan binnen de gemeenschap dat geheel van onderop door de inzet van actie inwoners is opgepakt. ‘t Luukske vormt het schoolvoorbeeld van de wijze waarop burgers initiatieven kunnen oppakken. Dagelijks zorgen vrijwilligers uit het dorp voor een goed functionerende accommodatie.

Inmiddels is het bestuur van het ‘t Luukske al weer bezig met nieuwe plannen in het belang van de leefbaarheid van het dorp. Deze voorzien in de inrichting van de ruimte die vrij is gekomen na sloop van de oude sporthal.  Een ruimte die nieuwe mogelijkheden biedt voor de gebruikers van de groepsaccommodatie, maar ook gebruikt kan worden door de basisschool. Wellerlooi werkt door in het belang van haar toekomst.