De juiste keuze:  zelfstandigheid

De provincie Limburg wil de gemeente Bergen opdoeken. Bergen moet samen met Gennep en Mook&Middelaar.  Wat u er van vindt? Ach dat doet er niet toch niet toe. We drukken die herindeling er gewoon doorheen……’ 

Weet u nog…? 

Dit gedrag van bestuurders en politici van de provincie Limburg heeft krachten bij het CDA en de inwoners losgemaakt waarvan we niet wisten dat we ze hadden.  Als volksvertegenwoordigers denken zover van u als burgers af te kunnen gaan staan, moet je in actie komen.  En dat hebben we gedaan. Samen met u heeft het  CDA gestreden voor behoud van onze gemeente. En dat is gelukt. Jammer dat de PK en KERN de zijde van de provincie kozen.  Als zij hun zin hadden gekregen hadden de inwoners van de gemeente Bergen nu moeten opdraaien voor de gigantische tekorten in de grondexploitaties van de gemeente Gennep  en de miljoenentekorten van de Floriade. 

Het kabinet van PvdA en VVD heeft de afgelopen jaren  gigantische bezuinigingen doorgevoerd op de gelden die gemeenten ontvangen van het Rijk en daarnaast een aantal taken extra bij de gemeente neergelegd.  Net als andere gemeenten heeft Bergen miljoenen euro’s  moeten bezuinigingen.  Dat doet pijn, maar moet wel gebeuren.  KERN heeft veel geschreeuwd tegen de bezuinigingsvoorstellen, maar een reëel alternatief biedt deze partij tot op de dag van vandaag  niet.  Het CDA heeft haar politieke verantwoordelijkheid genomen. Dat hoort er bij als serieuze politieke partij.

Gelukkig is er ook heel veel tot stand gekomen. In onze gemeente heeft het CDA doorgewerkt aan een lange termijn agenda die van groot belang is voor behoud van de leefbaarheid in onze dorpen. Met De Buun in Well en De Klaproos in Siebengewald zijn deze dorpen optimaal bediend.  Mosaique in Bergen en het Maaspark Well zijn dromen die nu verwezenlijkt worden. We hebben een bruisend verenigingsleven in alle dorpen. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid in onze dorpen!  Daarom heeft het CDA niet ingestemd met bezuinigingsvoorstellen op subsidies aan verenigingen, ook niet op de subsidie voor de KBO’s.  Het CDA heeft geld vrij gemaakt voor armoedebestrijding door de Vincentiusvereniging. In Wellerlooi en Afferden lopen nog discussies over de gemeenschapshuizen en gymzalen. Het CDA is daar duidelijk in en wil dat er gemeenschapsvoorzieningen in deze dorpen blijven. Samen met u kijken we hoe we dit kunnen doen.

De strijd tegen de herindeling heeft ons laten zien dat we samen tot heel veel in staat zijn. Als we samen iets willen, kunnen we het samen realiseren.  Het gaat om de leefbaarheid in onze dorpen. Leefbaarheid maak je samen!

Rob Arts
Fractievoorzitter CDA afdeling Bergen Lb.