FINANCIEEL TEKORT 2018 GEMEENTE BERGEN
Als niet wordt ingegrepen, koerst de gemeente Bergen in 2018 af op een miljoenentekort in het sociaal domein. Dat blijkt uit een ‘winstwaarschuwing’ die burgemeester Pelzer naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De gemeenteraad verdubbelde in de begroting 2018 het budget voor maatwerkvoorzieningen in de jeugdzorg tot € 2,3 miljoen. De verwachting is dat zonder maatregelen de overschrijding van dit verdubbelde budget tussen de € 0,6 miljoen en € 1,3 miljoen zal bedragen. Daarnaast moet nog invulling gegeven worden aan een bezuiniging van € 1,2 miljoen die in de begroting is opgenomen om de financiële huishouding van de gemeente sluitend te krijgen. Uit het bericht van de burgemeester blijkt tevens dat voor het totale budget van € 1,8 miljoen aan maatwerkvoorzieningen in de WMO nu al verplichtingen zijn aangegaan. Dat betekent dat elke nieuwe aanvraag dit jaar tot een kostenoverschrijding gaat leiden.

In december nam de gemeenteraad een motie van afkeuring aan tegen verantwoordelijk wethouder Roefs (PK) omdat zij onvoldoende invulling gegeven heeft aan de verbetermaatregelen die moeten leiden tot terugdringing van de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Roefs diende daarop haar ontslag in.