HOGERE STARTERSLENING MOGELIJK IN LIMBURG

CDA-raadslid Koen Jacobs diende in november een motie in om de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een starterslening te vergroten. Op die manier wordt het voor met name jongeren mogelijk om makkelijker in aanmerking te komen voor een hypotheek en vergroot dat de mogelijkheden voor jongeren om in de gemeente Bergen te (blijven) wonen. Zijn motie kreeg unanieme steun in de gemeenteraad.

Onlangs heeft de provincie Limburg besloten de mogelijkheden voor de hele provincie te verruimen. 'Dat is een belangrijke stap in de goede richting' reageert Jacobs. De komende periode gaat hij in overleg met het college van B&W van Bergen om te bezien of er voor onze gemeente nog een specifieke maatregel genomen moet worden: 'Ik vind het van belang dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om in onze gemeente een eigen woning te kopen'.

13 december 2019