SLIJTERIJ IN TOREN MOSAIQUE

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag het college van B&W verzocht medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging van de toren in Mosaique. Deze wijziging moet de vestiging van een slijterij gecombineerd met horeca mogelijk maken. De vier politieke partijen hebben gezamenlijk een motie ingediend die B&W gaat uitvoeren. Met de uitspraak van de raad wordt invulling gegeven aan de oproep die ondernemer Niek van den Hurk onlangs deed in de commissie Ruimte en Economie. Hij kan nu een goed gedocumenteerde aanvraag indienen die vervolgens de wettelijke procedure kan gaan doorlopen. Die procedure zal uiteindelijk leiden tot vaststelling van een gewijzigd bestemmingsplan door de gemeenteraad.