VOORMALIGE SEKSCLUBS WORDEN WONINGEN

Twee panden in Siebengewald en Well, die jarenlang als seksinrichtingen werden geëxploiteerd, worden woningen. Beide locaties staan al enige tijd leeg. Om leegstand en verpaupering te voorkomen wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan te wijzigen in een woonbestemming. ‘Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente’ schrijft het college van B&W in het raadsvoorstel.

‘Na vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan is het niet meer mogelijk om opnieuw een seksclub op die locaties te starten’ licht CDA fractievoorzitter Jacob Knoops nader toe.

Op woensdag 5 september buigt de commissie Ruimte en Economie zich over beide voorstellen