CDA BERGEN WERKT AAN SCHONE MAAS         

Afgelopen zaterdag nam het CDA de voorhaven in Well onder handen. Deze schoonmaakactie maakt onderdeel uit van het  project Schone Maas. Dit project heeft onder meer als doel te voorkomen dat plastics die op de oever liggen via de Maas in de Noordzee terecht komen. Het CDA wil hiermee ook alle vrijwilligers ondersteunen die hun verenigingskas proberen te spekken door zich in te zetten om de omgeving langs de Maas schoon te maken.  Ook het CDA ontvangt voor de verrichtte werkzaamheden een vergoeding. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: ‘Met de werkzaamheden hebben we € 200,-- verdiend hebben. Wij schenken dit bedrag graag aan de Vincentiusvereniging, die daar vast een goede bestemming aan weet te geven’.