CDA BERGEN WERKT AAN SCHONE MAAS         

Een volle wagen zwerfvuil was de oogst tijdens de rondgang van het CDA langs de oevers van de Maas. Afgelopen zaterdag nam het CDA de voorhaven in Well onder handen. Deze schoonmaakactie maakt onderdeel uit van het  project Schone Maas. Dit project heeft onder meer als doel te voorkomen dat plastics die op de oever liggen via de Maas in de Noordzee terecht komen. Het CDA wil hiermee ook alle vrijwilligers ondersteunen die hun verenigingskas een beetje proberen te spekken door zich deze maand in te zetten om de omgeving langs de Maas schoon te maken.  Ook het CDA ontvangt voor de verrichtte werkzaamheden een vergoeding. CDA raadslid Rob Arts: ‘Met de werkzaamheden hebben we zo’n € 200,-- verdiend hebben. Dat geld gaan we natuurlijk niet zelf houden. Wij geven dit graag aan de Vincentiusvereniging, die daar vast een goede bestemming aan weet te geven’.