Samen voor een beter Bergen

Het CDA in Bergen ziet onze gemeente in de eerste plaats als een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een krachtige samenleving is het belangrijk dat er een goede balans is tussen inwoners, bedrijven, dienstverlenende instanties en de overheid. De inwoner staat in die balans centraal!
Het CDA streeft naar een samenleving waarin betrokken burgers met elkaar, werken en bouwen aan een hechte gemeenschap. Daarbij is een gedeeld besef van normen en waarden, van rechten en plichten voor ons vanzelfsprekend.
In die krachtige samenleving staat niemand er alleen voor. Zorgen voor elkaar doe je binnen je gezin, familie, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We laten niemand aan zijn lot over. Zorg voor onze jeugd, ouderen, zieken en gehandicapten lossen we waar mogelijk samen op, gesteund door een gemeentelijke overheid die actief haar verantwoordelijkheid neemt.