Waarom heeft het CDA het vertrouwen in wethouder Roefs opgezegd?

 

Kortom: Ondanks steeds verder oplopende tekorten binnen haar portefeuille, en dan met name de jeugdzorg, is wethouder Roefs bij herhaling toezeggingen aan de raad niet nagekomen en heeft ze geen sturing gegeven aan interne veranderprocessen.  Ze had zelfs in december nog steeds geen voorstellen welke concrete maatregelen ze zou gaan nemen om de ontstane tekorten terug te dringen (besparingen realiseren) en geen nieuwe tekorten meer te laten ontstaan.

 

 

Waarom heeft het CDA Lia Roefs  'een dolk in de rug gestoken'?

 

Kortom: Van een 'dolk in de rug' is absoluut geen sprake. Wethouder Roefs heeft ruim van te voren vele signalen gekregen dat het CDA er geen genoegen mee zou nemen wanneer ze haar toezeggingen aan de raad niet na zou komen en ze de ontstane problemen binnen haar domein niet zou oplossen.

 

 

Waarom heeft het CDA de coalitie laten vallen zo vlak voor de verkiezingen?

 

Kortom: Het CDA is van mening dat de inwoners van onze gemeente er recht op hebben om op ieder moment te weten hoe we er in Bergen voor staan. Zelfs als dat vlak voor de verkiezingen is. Dat heet 'verantwoordelijkheid nemen'! 

Het zou daarentegen onverantwoord zijn geweest wanneer wethouder Roefs haar verantwoordelijkheid niet had hoeven nemen, in de wetenschap dat ze de gemeente voor de komende jaren heeft opgezadeld met inmiddels een miljoenen tekort zonder daarvoor passende maatregelen te nemen. 

 

 

Krijgt Bergen wel genoeg geld van het Rijk?

 

Kortom: Het Rijk heeft ons weliswaar feitelijk te weinig geld gegeven, maar in Bergen is onder wethouder Roefs aan jeugdzorg dus ongeveer twee keer zoveel geld uitgegeven dan het Rijk hier voorheen heeft gedaan.

 

 

Waar geven we in Bergen nu zo veel geld aan uit?

 

Kortom: Onder het beleid van wethouder Roefs zo blijkt nu, is het in hoge met de vraag of met name binnen de WMO en de jeugdzorg wel sprake is geweest van passende zorg. Er lijkt eerder sprake van een kritiekloze verstrekking van bijna alles waar mensen aanspraak op hebben gemaakt. 

 

 

Jacob Knoops en Antoon Splinter

 

Samen voor een Beter Bergen!