HERONTWIKKELING MOSA¤QUE OOST

Gemeente werkt aan realisatie van huurappartementen

Naar aanleiding van de problematiek rondom winkelleegstand is de Provincie Limburg begin 2016 gestart met een Pilot Winkelleegstand. Drie grote en drie kleine gemeenten nemen hieraan deel. De gemeente Bergen heeft zich op initiatief van CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops aangemeld, om te zoeken naar een adequaat antwoord voor de problematiek in Mosa´que.

Onderzoek geeft aan dat Nieuw Bergen te maken heeft met een structurele leegstand van zoĺn 1.300 m2. Deze voorraad zou uit de markt genomen moeten worden, door transformatie naar een andere functie.


Studie buro Waalbrug

Stedenbouwkundig bureau Waalbrug heeft de opdracht gekregen om de opgave voor reductie te onderzoeken. Gezien de huidige opbouw van het centrum en de omvang van de beoogde reductie is Mosa´que Oost, de kant waar de Action gevestigd is, als mogelijke locatie voor herontwikkeling globaal uitgewerkt. In deze uitwerking zal de bestaande bebouwing gesloopt en komen er huurappartementen voor in de plaats die voorzien in een grote behoefte. Voor bestaande bedrijvigheid wordt gezocht naar een locatie elders in Mosa´que. De gemeente is in goed overleg met huidige eigenaren en huurders over mogelijke herontwikkeling van Mosa´que Oost.

Om de Herontwikkeling Mosa´que Oost aan te jagen en financieel interessant te maken voor ontwikkelaars zal een bijdrage vanuit de overheid noodzakelijk zijn. In het kader van de Aanpak Winkelleegstand is wethouder Splinter (CDA) in gesprek met de provincie Limburg voor financiŰle ondersteuning bij deze opgave.

Klik hier om de raadsinformatiebrief voor de gemeenteraad van het college te lezen.


Studie buro Waalbrug