GEMEENTE BERGEN EN DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Met het programma VerduurSAMEN2030 levert de gemeente Bergen een belangrijke bijdrage aan de Regionale Energiestrategie.

Inmiddels zijn we, onder aanvoering van CDA-wethouder Antoon Splinter, een paar jaar onderweg naar een energieonafhankelijke gemeente in 2030. We gaan dit bereiken langs drie sporen: 1) Energiebeparing 2) Zonnepanelen op daken en 3) Energieopwekking op het Energielandgoed Wellsmeer. In de eerste twee sporen stimuleren we bedrijven en particulieren door middel van voorlichting, educatie, subsidie en advies. Het Energielandgoed ontwikkelt de gemeente zelf. De op te wekken energie op het landgoed is een groot gedeelte van de opgave die we als gemeente in de regio hebben. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen waar we als CDA voor staan.

Niet minder belangrijk voor onze gemeente en u als inwoners, zijn de opbrengsten uit de energieopwekking. Elders zien we deze opbrengsten in de zakken van buitenlandse investeerders verdwijnen. Bij ons gaan de opbrengsten terugvloeien in onze gemeenschap. Het CDA zet daarbij in op het behouden of verbeteren van voorzieningen in al onze dorpen op de lange termijn. Mooi werk!

 

John Cornelissen

CDA-raadslid Gemeente Bergen-Lb.