REKENKAMERONDERZOEK SOCIAAL DOMEIN

De gemeenteraad van Bergen heeft besloten de rekenkamercommissie een kort onderzoek (Quick Scan) te laten doen naar de wijze waarop het college van B&W de kostenbeheersing van het sociaal domein heeft geregeld. Aanleiding voor het onderzoek is de beperkte financiŽle informatie die de gemeenteraad in 2016 kreeg vanuit het college van B&W. Wethouder Roefs kondigde eerder maatregelen aan om de financiŽle beheersing te verbeteren. Het CDA constateerde echter dat er ook dit jaar nog steeds onvoldoende financiŽle informatie is opgenomen in de rapportages die de gemeenteraad krijgt. ĎOp die wijze kan de gemeenteraad zijn controlerende taak niet uitoefenen. Bovendien dreigen er tekorten op de uitgaven voor de zorgí stelde CDA fractievoorzitter Jacob Knoops kritisch vast in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Zijn voorstel om de externe rekenkamercommissie in te schakelen kreeg vervolgens unanieme steun. De gemeenteraad wil zo spoedig mogelijk een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie ontvangen.