GEMEENTERAAD STELT REGIOVISIE VAST

Een wenkend perspectief, een stip op de horizon. Wie snakt daar niet naar in deze tijden van crisis? De handen in één slaan op weg naar een betere toekomst. We willen niets liever dan dat.

De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben een visie neergelegd om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van onze regio. Het Rijk heeft toegezegd € 17,5 miljoen beschikbaar te stellen om tot uitvoering van deze visie te komen. Van de provincie verwachten we een zelfde bedrag. Onze gemeente levert met het Energielandgoed Wellsmeer en de gebiedsvisie Seurenheide een eerste stevige bijdrage. 

Het is meer dan symbolisch in de huidige tijd een krachtige visie voor de toekomst vastgesteld te hebben, met een unanieme Bergense gemeenteraad. Dat hebben we nodig, juist nu.

Jacob Knoops, CDA-fractievoorzitter.