PROEF BUSVERBINDING SIEBENGEWALD-GENNEP VERLENGD

Lijn 86 is de busverbinding die loopt van station Gennep via Siebengewald naar station Goch en terug. De buslijn is een jaar geleden bij wijze van proef gestart op verzoek van de gemeente Gennep. De proef zal in 2019 doorlopen blijkt uit antwoorden op vragen die CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops over dit onderwerp heeft gesteld.

De verbinding is voor met name scholieren die vanuit Siebengewald willen reizen naar het Elzendaalcollege in Gennep goed te benutten. De lijn wordt vraagafhankelijk uitgevoerd na voorafgaande reservering, om te voorkomen dat voertuigen leeg rondrijden. Op basis van de reserveringscijfers van het afgelopen jaar valt af te leiden, dat het gebruik tegenvalt. Er zijn enkele individuele reizigers die er regelmatig gebruik van maken, maar gemiddeld maken nog geen handvol reizigers per dag gebruik van deze voorziening. Voor de dienstregeling 2019-2020, die vanaf december 2019 van kracht zal zijn, maakt Arriva een nieuwe afweging