Een productieve politieke avond:

OVER VARKENSSTALLEN, OZB, WONINGBOUW EN MEER

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, met voor mij als hoogtepunt de besluitvorming over het aankopen en slopen van de enigste varkensstallen in onze gemeente die binnen de bebouwde kom staan in mijn woonplaats Siebengewald. Drie jaar geleden diende ik namens het CDA een motie in om een einde aan deze ongewenste situatie te maken. En nu is het zo ver!

Het CDA heeft tegen het instellen van een subsidieplafond voor onze verenigingen gestemd. Wij willen ruim baan voor onze verenigingen, en dat is gelukt.

Daarnaast heeft het CDA vijf amendementen en een motie goedgekeurd gekregen. Daardoor koersen we aan op het niet verhogen van de OZB in 2020, een lagere OZB voor sportverenigingen en dorpsaccommodaties en een vernieuwde toeristenbelasting. We gaan grootschalige zonnepaneelweides kris kras door onze gemeente tegen, er gaat actie gemaakt worden van woningbouwplannen en we gaan pachtopbrengsten deels inzetten om natuur-inclusief boeren in onze gemeente te stimuleren.

Heb zelden zo'n productieve politieke avond meegemaakt. Maar het mooiste blijft de sloop van de varkenstallen in Siebengewald.

Ik wens iedereen een mooie zomer toe!

Jacob Knoops, CDA