POORT VAN NIEUW BERGEN

Het CDA wil dat het college van B&W spoedig aan de slag gaat met het maken van een integrale visie op de ontwikkeling van de ‘Poort van Nieuw Bergen’. Dit is het gebied langs de N271 tussen de oude tramhalte en de oude caravanhandel.

Op deze wijze wil het CDA de uitwerking, van de in de regiovisie Bergen, Gennep en Mook&Middelaar neergelegde etalagefunctie van de N271 als gemeentelijke structuurdrager, versnellen.

‘Met de realisatie van de ovonde heeft Nieuw Bergen een mooie entree gekregen. De omgeving ten Noorden en Zuiden van de ovonde verdient echter een kwalitatieve opwaardering’ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.

De ontwerpfase van de dijkverbeteringsplannen bij Nieuw Bergen komt binnenkort tot een afronding. De aanleg van dijken biedt kansen voor goed landschappelijk ingepaste woningbouw in de omgeving van de N271 nabij de oude tramhalte. Onlangs maakte de Zorggroep bekend op het aangrenzende perceel Lindenlaan 4a voornemens te zijn groepswoningen met zorgstudio’s te bouwen. Knoops: ‘De kansen die zich nu voordoen moeten we ten volle benutten en in samenhang ontwikkelingen. Daarmee krijgt de entree van Nieuw Bergen meer smoel’.