Bergen, provinciale pilot biedt mogelijk kansen

CDA WIL MEER APPARTEMENTEN IN MOSAIQUE

In het pas gerealiseerde Mosaique is nog steeds sprake van enige leegstand in het winkelbestand. De gerealiseerde appartementen zijn echter in korte tijd verhuurd. Tijdens de begrotingsbeschouwing heeft CDA fractievoorzitter Jacob Knoops aangedrongen om actief te sturen op het terugdringen van de leegstand: ‘Hoewel het financiële risico van de leegstand van winkels bij de projectontwikkelaar ligt is het de moeite waard om te onderzoeken of op termijn winkelruimte in bijvoorbeeld de oudere delen van Mosaique omgevormd kan worden naar woningen. Bij lege winkels is immers niemand gebaat’. Onlangs heeft gedeputeerde Hans Teunissen van de provincie Limburg aangekondigd in actie te willen komen tegen de leegstand van winkels in de hele provincie. In Venray, Roermond en Sittard-Geleen wordt alvast gestart met de eerste activiteiten. Daarnaast wil de provincie in drie kleinere gemeenten een pilot starten. Knoops: ‘Als de gedeputeerde mee wil helpen aan het terugdringen van de leegstand in Mosaique moeten we die kans met beide handen aangrijpen. Het CDA wil daarom dat Bergen zich aanmeldt bij de provincie Limburg voor deze pilot.’

Beluister hier het interview met Maaslandradio van Jacob Knoops