BERGEN MAAKT MEER WERK VAN UITVOERING PARTICIPATIEWET

De gemeenteraad van Bergen heeft een 'aanvalsplan participatiewet' vastgesteld. Doel van het plan is om meer mensen vanuit een (bijstands)uitkering te begeleiden naar werk.

De gemeente Bergen heeft in 2018 € 2,5 miljoen besteed aan (bijstands)uitkeringen en het begeleiden van mensen vanuit een uitkering naar werk. Het aantal uitkeringen daalde van 200 in het begin 2018 tot zo’n 190 op dit moment. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: 'Die ontwikkeling is goed voor de mensen die het betreft en noodzakelijk voor onze gemeente om financieel gezond te kunnen blijven. Het CDA wil zo veel mogelijk mensen aan werk helpen en wil de gemeentefinanciën op orde brengen. We zijn er nog niet. In de begroting 2019 is opgenomen dat de gemeentelijke uitkeringslast met 10% (€ 250.000,--) omlaag moet. Meer geld voor uitkeringen krijgen we immers niet van de Rijksoverheid. Een stevige maar ook sociale uitdaging. De uitvoering van de participatiewet is en blijft mensenwerk.'