LAGER OZB-TARIEF VOOR SPORTCLUBS, DORPSHUIZEN EN VERENIGINGEN IN DE GEMEENTE BERGEN.

De gemeente Bergen wil het OZB-tarief, dat sportclubs, dorpshuizen en andere verenigingen voor hun gebouwen moeten afdragen, verlagen. Dit blijkt uit antwoorden die het college van B&W heeft gegeven op schriftelijke vragen van CDA-raadslid Koen Jacobs. ‘Dergelijke organisaties zijn van onmiskenbaar belang voor de sociale cohesie, leefbaarheid en gemeenschap in onze gemeente’, stelt Jacobs ‘Het is onwenselijk dat vrijwilligersorganisaties een hoger OZB-tarief moeten betalen dan een gewoon huishouden’. Die visie wordt gesteund door het Bergense college.

De Tweede Kamer heeft op 14 november jl. het amendement Omtzigt cs aangenomen. Dit amendement biedt gemeenten de mogelijkheid ervoor te kiezen om ANBI’s (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instelling) zoals sportclubs en dorpshuizen niet langer het hoge OZB-tarief voor niet-woningen aan te slaan. Omdat besluitvorming in de Eerste Kamer nog moet plaatsvinden kan Bergen de verlaging niet al in 2019 doorvoeren. Het college van B&W gaat daarom de verlaging meenemen in de begroting voor het jaar 2020