De onroerendezaakbelasting (OZB) in Bergen gaat in 2020 niet omhoog.

Een meerderheid van de gemeenteraad stak dinsdagavond een stokje voor het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om de gemeentelijke belasting te verhogen met 1,9 procent, een inflatiecorrectie. Dat voornemen viel bij een meerderheid van de gemeenteraad niet in goede aarde. Jacob Knoops van het CDA zag „geen enkele reden om de OZB te verhogen.” Alleen de PK stemde voor de belastingverhoging met het inflatiepercentage.