GEMEENTE BERGEN TEKENT UNIEKE OVEREENKOMST

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor het Energielandgoed Wells Meer spreken Enexis Netbeheer, TenneT en Gemeente Bergen de intentie uit om de benodigde energie-infrastructuur voor Energielandgoed Wells Meer tijdig aan te leggen en in bedrijf te nemen.

Deze gebeurtenis is uitzonderlijk: nog niet eerder hebben Enexis Netbeheer en TenneT met een gemeente een intentieovereenkomst ondertekend om een gebied aan te sluiten op het elektriciteitsnet. ‘De betrokken partijen zien het ondertekenen van deze overeenkomst dan ook als een mijlpaal in de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer’ aldus CDA wethouder Antoon Splinter

De ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed is een unieke kans om in één keer 50% van de gemeentelijke ambitie, om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, te verwezenlijken. Het Energielandgoed beslaat een grootschalig en robuust gebied van 444 hectare waar duurzame energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Gezien de omvang van het Energielandgoed is een ontsluiting op het hoogspanningsnet van Enexis noodzakelijk.

9 september 2019