OPENBAAR VERVOER RICHTING NIJMEGEN

De CDA-fracties uit de gemeente Bergen, Gennep en Mook & Middelaar hechten grote waarde aan een snelle en frequente busverbinding tussen de kop van Noord-Limburg en Nijmegen. Dat heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat. De wegen richting Nijmegen slibben vanwege toenemende verkeersdrukte steeds verder dicht. Het CDA constateert dat daardoor op de weg tussen met name Mook en Nijmegen (N271 N844) een snelle en frequente openbaar vervoerverbinding niet (altijd) te garanderen is. Vandaar dat het CDA wenst dat er gezocht gaat worden naar maatregelen om hierop te anticiperen. De regionale CDA-afdelingen hebben aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer met als doel te komen tot een aantrekkelijkere openbaar vervoerverbinding richting Nijmegen voor de bewoners in de kop van Noord-Limburg.

Klik hier voor de schriftelijke vragen die de Noord Limburgse Statenleden Hennie Nillesen en Rudy Tegels aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, hebben gesteld.