OPKNAPPEN ORANJEBUURT AFFERDEN             

Coalitiepartijen CDA en PK hebben in de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van B&W om geld beschikbaar te stellen voor het gefaseerd uitvoeren van de herinrichting van de Oranjebuurt. Eind dit jaar zal de planvoorbereiding starten met een bijeenkomst voor buurtbewoners. De bedoeling is de plannen samen met de buurt nader uit te werken. Daadwerkelijke uitvoering van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor 2018.

Bij de begrotingsbehandeling van eind vorig jaar heeft CDA fractievoorzitter Jacob Knoops de herinrichting van de Oranjebuurt terug op de politieke agenda geplaatst. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat met de bewoners in workshops is nagedacht over de herinrichting van de Kapelstraat en de Oranjebuurt. De plannen voor de Kapelstraat zijn nadien gerealiseerd. Voor de Oranjebuurt was toen geen geld beschikbaar. Dat is nu anders. Voor de werkzaamheden is een bedrag van ruim € 9 ton beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in vervanging van rioleringen voor € 6 ton. Dat geld is opgenomen in het gemeentelijke rioleringsfonds. ‘We gaan dus ruim € 1,5 miljoen investeren. Voor dat geld kan de Bernhardstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Alexanderstraat en het grootste deel van de Wilhelminastraat worden opgeknapt’ aldus CDA raadslid Rob Arts ‘We kiezen dus voor een faseerde uitvoering. Voor fase 1 en 2 is nu het geld beschikbaar. Fase 3 volgt later als de gemeentelijke financiële huishouding dat toelaat. Besturen is keuzes maken. CDA en PK kiezen vol overtuiging voor deze duurzame investering in Afferden’.

 

 CDA raadslid Rob Arts in de Oranjebuurt in Afferden.