MPULS VOOR MUZIEKONDERWIJS BASISSCHOLEN GEMEENTE BERGEN

Leerlingen en docenten krijgen muziekles

Leerlingen en docenten van de vijf scholen die vallen onder de Stichting Lijn 83 gaan het muziekonderwijs naar een hoger niveau brengen door deel te nemen aan de provinciale campagne DOOR!. Elke veertiendagen wordt een muziekles door een professionele muziekdocent gegeven aan de kinderen. Op basis van die les geeft de eigen klassendocent de andere weken een eigen muziekles. Het project is mogelijk gemaakt door de Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen (BBGB), de fanfares/muziekverenigingen ‘Les Montagnards’ (Bergen), ‘Nooit Gedacht (Wellerlooi), Eendracht (Siebengewald), Helpt Elkander (Afferden) en harmonie De Vriendenkring (Well).

DOOR! Is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Met dit project wordt gestreefd naar structurele muzieklessen in de klas. De bedoeling is dat scholen de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnen- en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. Na een succesvol uitgevoerd pilotproject bij de Openbare Daltonschool De Klimop wordt het project nu uitgerold bij alle scholen in de gemeente Bergen.

CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is blij dat de eerder bepleitte verbreding van het pilotproject nu van de grond is gekomen: ‘Goed cultuuronderwijs is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen.’

Het college van B&W heeft onlangs besloten het project meerjarig financieel te ondersteunen.