BERGEN KRIJGT MEEVALLER VAN 4 TON

De gemeente Bergen krijgt Ä 400.000,-- uit de stroppenpot voor gemeenten die financiŽle tekorten hebben opgelopen bij de uitvoering van zorgtaken. Die stroppenpot wordt gevuld door het Rijk en de VNG, de vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG heeft dit vanmiddag bekend gemaakt.

Vorig jaar raakte de gemeente in de problemen door onbeheersbare kosten in het zogeheten 'sociale domein', met name de jeugdzorg. Het nieuwe college van B&W heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat het in de toekomst voor financiŽle verrassingen komt te staan. 'Het lek is gedicht' aldus wethouder Antoon Splinter (CDA) in een toelichting op de begroting 2019.

Voor het jaar 2018 verwacht het college van B&W nog een tekort in het sociaal domein van 2 a 3 ton. 'Met de bijdrage van 4 ton uit de stroppenpot die vandaag bekend is geworden, moet het mogelijk zijn het jaar 2018 met een positief financieel resultaat af te ronden' hoopt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.