In memoriam: Martien van Mil

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van Martien van Mil. Na een kortstondig ziektebed overleed hij op 9 juli j.l.

Martien was ruim 37 jaar lid van het CDA afdeling Bergen. Hij was lid van de commissie Samenleving en plaatsvervangend lid voor de andere commissies. Martien was goed voorbereid op de vergaderingen en kon helder het standpunt van de fractie verwoorden. Zijn gedrevenheid kwam ook tevoorschijn in het verenigingsleven. Hij was niet alleen bouwer maar ook het cement van de dorpsraad Bergen en de Radwandertag. Met zijn inzet zorgde hij er voor dat beide een plaats kregen in de Bergense gemeenschap.

Helaas moeten we nu afscheid van hem nemen.

Martien, bedankt voor alles en het ga je goed!

Wij wensen Ria en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!