HERSTEL MAASHEGGEN KAN VAN START

In de gemeente Bergen, Gennep en Mook&Middelaar wordt de komende vier jaar serieus werk gemaakt van het herstel van het eeuwenoude heggenlandschap. De heggen die nog over zijn, krijgen een opknapbeurt en er moet een flink aantal kilometer Maasheg bij komen.

Onder leiding van wethouder Antoon Splinter (CDA) is in de regiodeal met het Rijk en de provincie een budget van 3,5 miljoen beschikbaar gekomen voor de hersteloperatie.

Het Nederlandse landschap verloor 225.000 km heg. Met het oog op verbetering van landschappelijke- en natuurwaarden alsook biodiversiteit, is er een groeiende roep om herstel van het heggenlandschap. De drie gemeenten in de top van Noord Limburg gaan hieraan invulling geven.