BERGEN STEUNT LOKALE CULTUUR

De gemeente Bergen heeft vorig jaar € 108.000,-- van het Rijk ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Dit geld is primair bedoeld om acute financiële problemen bij culturele instellingen op te lossen gedurende de coronacrisis. Op aandringen van het CDA zal dit geld ook ingezet worden om de lokale culturele infrastructuur duurzaam in stand te houden.

Onder andere openbare bibliotheken, muziek-, zang- en toneelverenigingen, muziekonderwijs, amateurkunst en multifunctionele centra maken deel uit van de lokale culturele infrastructuur. ‘Essentieel voor de leefbaarheid van onze dorpen’ zegt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.  ‘Tot op heden vallen de acute financiële problemen in de culturele sector in onze gemeente mee. Zonder nadere afspraken verdwijnt het ontvangen Rijksgeld in de algemene middelen. Het CDA wil dat het geld beschikbaar blijft voor cultuur’. Het college van B&W kan zich hierin vinden, zo blijkt uit antwoorden op door het CDA gestelde schriftelijke vragen.

Het college wil bij de organisatie van mogelijke activiteiten tijdens en na de coronacrisis contact hebben en houden met het verenigingsleven en de culturele organisaties. Volgens Knoops is dat een mooi signaal: ‘Ik hoop op een goede herstart van de activiteiten in onze dorpen zodra dit weer kan. Creatieve ideeën hiervoor zijn welkom.’