Jacob Knoops lijsttrekker CDA Bergen

4 november 2017

Jacob Knoops uit Siebengewald is door de algemene ledenvergadering van het CDA in Bergen
unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daarmee
blijft de huidige fractievoorzitter het Bergense CDA leiden de komende vier jaar.
Antoon Splinter zal voor de nieuwe raadsperiode kandidaat wethouder van het CDA zijn. De gehele
kieslijst van het CDA wordt begin volgend jaar bekend gemaakt. Vast staat al wel dat de lijst drie
twintigers zal bevatten. Volgens Knoops is het tijd voor verfrissing in de gemeentepolitiek: ‘Met
Antoon Splinter is er nieuwe energie gekomen in het college van B&W van onze gemeente. Ik ben
ontzettend blij dat hij na de verkiezingen beschikbaar blijft als wethouder. Daarnaast is het goed dat
nu ook jongeren bereid zijn zich actief te gaan inzetten voor Bergen’.
In het dagelijks leven is de 49 jarige Knoops werkzaam in de functie van directeur bij Waterschap
Rivierenland in Tiel. In 2005 behaalde hij de titel ‘Master of Public Management’ aan de Universiteit
van Twente. Als musicerend lid van fanfare ‘Les Montagnards’ in Bergen, bestuurslid van fanfare
‘Eendracht’ in Siebengewald en voorzitter van de stichting ‘Bevordering Blaasmuziek Gemeente
Bergen’ zet hij zich in voor de lokale gemeenschap.


Foto Ingrid: Jacob Knoops uit Siebengewald lijsttrekker CDA Bergen.