LIJN 22 BLIJFT BESTAAN EN WORDT VERBETERD

De vele reacties van mensen uit Siebengewald, Afferden en Nieuw Bergen op de oproep van het CDA om te reageren op de nadelige gevolgen van de door Arriva voorgestelde busverbindingen in de gemeente Bergen hebben resultaat. Het voorstel van Arriva was om een lijn Goch-Siebengewald-Gennep te maken, met als nadelig gevolg dat alle reizigers vanuit Siebengewald eerst naar Gennep zouden moeten gaan om vandaar uit verder te reizen naar Boxmeer. Dat zou leiden tot een langere reistijd en hogere reiskosten. Ook reizigers vanuit Bergen en Afferden zouden alleen nog maar via Gennep naar Boxmeer kunnen reizen. Na intensief overleg tussen de Provincie, de gemeente en Arriva ligt nu het voorstel voor om de huidige verbinding Siebengewald-Afferden-Boxmeer in stand te houden en te verbeteren. Een succes voor de lobby die onder aanvoering van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops en wethouder Lia Roefs is gevoerd, maar vooral een succes voor de mensen die de moeite hebben genomen om te reageren op de oproep van het CDA. De verbetering van lijn 22 zit in de aansluiting op lijn 83 in Afferden. De overstaptijd in Afferden was ruim een kwartier en wordt teruggebracht naar 3 minuten. Daarmee ontstaat er vanuit Siebengewald een snellere verbinding naar (de scholen in) Venray en Venlo en ook naar het Elzendaalcollege in Gennep. Op 20 september vindt het laatste overleg plaats over dit nieuwe voorstel en de exacte dienstregeling.