EINDELIJK WONINGBOUW LAMMERSKAMP WELL

 

Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad van Bergen eindelijk een besluit mogen nemen ten aanzien van de woningbouw aan de lammerskamp te Well. De gemeenteraad was het unaniem eens en benadrukte nogmaals dat dit traject veel te lang heeft geduurd. Met name het Wells Forum en de politieke partijen hebben de afgelopen raadsperiode regelmatig aandacht gevraagd voor dit project. Jammer genoeg heeft dit het proces niet kunnen versnellen. Het plan is ongeveer 9 jaar geleden voorgelegd als mogelijke optie om woningen te bouwen. Het plan omhelsde in eerste instantie de bouw van 43 woningen. Het daarmee gepaard gaande financiŽle risico voor de gemeente was ťťn van de redenen dat dit traject zo lang heeft geduurd. De in eerste instantie geplande woningen zouden in een blok van 3 (nieuwe) straten gebouwd gaan worden. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de infrastructuur (diensten, aanleg wegen, riolering, afvalinzameling enz.). Dat alle woningen verkocht zouden worden, was voor de gemeente niet vanzelfsprekend waardoor zij dit financiŽle risico niet voor haar rekening (en uiteindelijk haar inwoners) wilde nemen. Nu worden er 16-20 woningen direct aan de Lammerskamp gesitueerd waardoor er geen nieuwe infrastructuur hoeft te komen en er geen financieel risico is voor de gemeente. Na de inzagetermijn kan de projectontwikkelaar met de bouw aan de slag. Wanneer de projectontwikkelaar kan beginnen, is afhankelijk van de huidige bewoners. Zij kunnen het proces nog vertragen, maar niet tegenhouden. Met medewerking van de bewoners, kan de projectontwikkelaar begin volgend jaar beginnen met de nieuwbouw.