LAGER OZB-TARIEF VOOR SPORTCLUBS, DORPSHUIZEN EN VERENIGINGEN IN DE GEMEENTE BERGEN.

Met ingang van 2020 betalen sportclubs, dorpshuizen en andere verenigingen een lager bedrag voor de OZB over hun gebouwen. Dat heeft de gemeenteraad besloten op voorstel van CDA-raadslid Koen Jacobs. ‘Dergelijke organisaties zijn van onmiskenbaar belang voor de sociale cohesie, leefbaarheid en gemeenschap in onze gemeente’, stelt Jacobs ‘Het is onwenselijk dat vrijwilligersorganisaties een hoger OZB-tarief moeten betalen dan een gewoon huishouden’.

 

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar het amendement Omtzigt cs aangenomen. Dit amendement biedt gemeenten de mogelijkheid ervoor te kiezen om ANBI’s (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instelling) zoals sportclubs en dorpshuizen niet langer het hoge OZB-tarief voor niet-woningen aan te slaan. Landelijk heerst er nog onduidelijk over de reikwijdte van dit amendement. De gemeente Bergen heeft gekozen voor een praktisch hanteerbare oplossing: bij de OZB verordening is een bijlage opgenomen waarin de panden zijn opgenomen die voor het lagere tarief in aanmerking komen. Daardoor kunnen sportclubs, dorpshuizen en verenigingen vanaf volgend jaar rekenen op een lagere OZB-belasting.

 

23 december 2019