RENOVATIE KRUISSTRAAT WELLERLOOI

Planvoorbereiding voor een klimaatbestendige Kruisstraat start in 2017.

Het verzoek van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops om in 2017 samen met bewoners in Wellerlooi te werken aan de planvoorbereiding van een klimaatbestendige Kruisstraat in Wellerlooi is door het college van B&W gehonoreerd. De financiering van de planvoorbereiding zal worden meegenomen in de begroting van volgend jaar. Daarmee heeft het CDA de Kruisstraat succesvol teruggeplaatst op de politieke agenda van de gemeente Bergen.

Klimaatadaptie is een thema wat steeds meer opgepakt wordt bij herinrichting van straten en wijken. Extra aandacht voor droogte, toenemende bui-intensiteit maar ook energie en groen bij dergelijke projecten past in de duurzaamheidsgedachte van het CDA als uitwerking van het rentmeesterschap waar deze partij voor staat. De herinrichting van het bebouwde deel van de Kruisstraat in Wellerlooi staat al langer op het wensenlijstje van velen. Met de herinrichting als aanleiding kan de samenhang tussen klimaatadaptie en verfraaiing van de straat met een nadrukkelijke inbreng van de bewoners in beeld gebracht worden. Na afronding van de planvoorbereiding zal duidelijk zijn welke investering realisatie van de plannen vergt en kunnen de financiŽle middelen hiervoor gezocht worden. 'Ik ben blij dat we nu ook in Wellerlooi een begin kunnen maken met investeringen in de openbare ruimte' aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.