FINANCIELE KORTING GEMEENTE BERGEN LIJKT VAN DE BAAN

De Rijksoverheid buigt zich al enige tijd over de herverdeling van het geld dat het Rijk via het Gemeentefonds jaarlijks beschikbaar stelt aan alle Nederlandse gemeenten. De ingangsdatum voor de herverdeling werd in februari 2020 uitgesteld naar 2022. Reden voor het uitstellen was dat het nieuwe verdeelmodel zou leiden tot een herverdeling waarbij Rijksgelden van kleine naar grote gemeenten, van oost naar west en van het platteland naar de steden zou gaan.  Ook de gemeente Bergen vreesde een financiële korting, zo valt te lezen in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting.

Vorig week heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de voorgestelde herverdeling bekend gemaakt. De verdeling pakt met uitzondering van de gemeente Gennep, gunstig uit voor de gemeenten in Noord Limburg. In plaats van de gevreesde korting gaat de gemeente Bergen er jaarlijks € 300.000,-- op vooruit. ‘Het is echter te vroeg om ons rijk te rekenen’ reageert CDA -fractievoorzitter Jacob Knoops. ‘Als ik zie hoeveel gemeenten in het land er net als Gennep fors op achteruit gaan, kan ik me niet voorstellen dat deze verdeling ongeschonden de streep haalt in Den Haag. Desondanks ben ik blij dat de gevreesde korting aan de deur van de gemeente Bergen voorbij lijkt te gaan.’

Het voorstel van de Minister ligt nu allereerst voor advies bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Besluitvorming zal plaatsvinden door het volgende Kabinet.