CDA GESTART MET VOORBEREIDINGEN VERKIEZINGEN

Op 17 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Maar liefst 89 partijen hebben zich aangemeld om met een lijst deel te nemen aan die verkiezingen. Dat is een ongekend hoog aantal, acht meer dan bij de verkiezingen in 2017. Of alle partijen ook een kandidatenlijst zullen aanleveren en dus daadwerkelijk zullen deelnemen aan de verkiezingen wordt de komende maand duidelijk.

Inmiddels zijn de lokale partijafdelingen volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. De CDA afdelingen van Noord Limburg hebben de handen ineen geslagen. Zij steunen de kandidatuur van Raymond Knops uit Hegelsom. Knops is momenteel staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Als nummer 5 van de CDA kandidatenlijst zal hij naar verwachting ook de volgende periode in Den Haag actief zal zijn.

‘Het is voor Noord Limburg belangrijk om korte lijnen te hebben met de Tweede Kamer en de regering. Via Raymond Knops hebben we een goede ingang in politiek Den Haag, waar we regelmatig gebruik van zullen blijven maken.’ aldus Antoon Splinter uit Well. Op nummer 52 fungeert hij als lijstduwer vanuit de top van Noord Limburg op de CDA lijst.