Interview met Hennie Nillesen-Van Lammeren

 

Ik ben

Hennie Nillesen, woon in Ayen en run samen met mijn man een boomkwekerij. Mijn hobby’s zijn zingen bij Vocalgroup Joy en tennissen. Ik ben naast gemeenteraadslid landelijk bestuurslid  en provinciaal voorzitster van het CDA-Vrouwenberaad en penningmeester bij ZijActief Limburg. Ik ben verkiesbaar als statenlid voor de Provincie Limburg bij de verkiezingen van 18 maart a.s.

Ik vertegenwoordig de inwoners in de raad door:
Te luisteren naar mensen in onze gemeente én mijn gezond verstand te gebruiken. Daarmee help ik samen met de CDA fractie, de juiste besluiten aan een meerderheid in de gemeenteraad.

Politiek dichter bij de burger brengen, hoe wil ik dat realiseren?
Spreken met mensen is het allerbelangrijkste.  De CDA fractie nodigt regelmatig groeperingen en verenigingen uit om hun zaken en zorgen met elkaar te bespreken. Daarmee komt de politiek concreet dichter bij de burger.

Hoe realiseer ik samenwerking, hoe denk ik over samenwerking?
Samenwerking kan alleen als je je een betrouwbare samenwerkingspartner toont. Dat betekent geven en nemen. Daar zet ik me voor in.  

Wat heeft de gemeenteraad aan het eind van deze raadsperiode bereikt?
Voldoende middelen voor armoedebestrijding, centrumplan Mosaïque gereed, en blijvende leefbaarheid in alle kernen.